dränering Stockholm

Dränering i Stockholm

Vi utför dränering i stor Stockholm som skonar både huset och plånboken. Högt & Lågt AB erbjuder dränering i Stockholm till fasta priser utan dolda avgifter eller andra tillkommande kostnader. Kontakta oss redan idag på 0735 09 98 88 eler på 08 – 354949 så bokar vi en tid för besiktning, varefter vi tar fram en kostnadsfri offert.

En väl fungerande avrinning är en av de grundläggande faktorerna för att undvika översvämningar, söndervittring, mögel och andra fuktrelaterade skador. Fuktskador tilltar med tiden och kan på sikt orsaka mycket stora problem med fastigheten, så det lönar sig alltid i längden att satsa på dränering redan i ett tidigt skede.Dränering Stockholm

Högt & Lågt AB har jobbat mycket med dränering i Stockholm sen 2003 och har omfattande erfarenhet av dränering vid olika markförhållanden. Med effektivast möjliga metoder ser vi till att din källare och husgrund hålls fria från fukt. Vi använder moderna metoder och material för att garantera att det utförda dräneringsarbetet håller i längden.
Produkten vi arbetar med är Pordrän och Isodran skivan.

Är dränering ROT-avdragsberättigad?

Ja, kostnaderna för utfört arbete är avdragsgillt, ROT-avdrag gäller inte för materialkostnaden.

Hur ska fuktskadan åtgärdas?

För att källaren ska få ett bra inomhusklimat måste källarväggen ha fungerande dränering, kapillärbrytande skikt, bra värmeisolering och en fungerande uttorkning.
Samtliga dessa krav uppfylls med råge av ISODRÄN-skivan!

ISODRÄN-skivan dränerar!

Snösmältning och långvarigt regnande kan mätta marken med vatten. Markvatten som annars skulle rinna in mot källarväggen leds istället via ISODRÄN-skivan ner till dräneringsledningen. Därför behövs inte normalt något vattentätt skikt på väggen.

Både ISODRÄN-skivan och kringfyllningen runt dräneringsledningen skyddas av en filterduk som hindrar jord från att tränga in och orsaka igensättning. Detta håller dräneringsledningen ren och tack vare filterduken kan återfyllning ske med befintliga jordmassor.

ISODRÄN-skivan är kapillärbrytande!

ISODRÄN-skivan består av en mängd små sammanlimmade cellplastkulor. Detta hindrar markfukt från att sugas in mot källarväggen.

ISODRÄN-skivan värmeisolerar!

ISODRÄN-skivans värmeisolerande egenskaper kan höja källarens innetemperatur med upp till tre grader, utan energitillskott. Temperaturen upplevs ofta som ännu högre eftersom luften i källaren också blir torrare.

ISODRÄN-skivan torkar ut!

Tack vare ISODRÄN-skivans värmeisolerande egenskaper blir källarväggen varmare än omgivande mark. Detta gör att fukt på naturlig väg vandrar ut till den kallare marken utanför. Ju större temperaturskillnad desto effektivare blir väggens uttorkning genom ISODRÄN-skivan.

Sammanfattning

En torr och varm källarvägg ger ett behagligare inomhusklimat, jämnare inomhustemperatur och lägre uppvärmningskostnader!

Boverket har riktlinjer för värmeisolering

Boverkets energinormer anger riktlinjer för hur mycket energi nybyggda hus får konsumera per år, per kvadratmeter golvyta – eller i vissa fall vad en vägg får läcka ut till omgivningen.

Den genomsnittliga värmegenomgången för en källaryttervägg bör inte överstiga 0,18 w/m² C. För att klara detta räcker det med 160-200mm ISODRÄN-skiva, beroende på vilka material väggen består av.

Pordrän är en fuktskyddande skiva som också är värmeisolerande. Skivan använder luftfyllda cellplastkulor som är omslutna av ett särskilt bindemedel som förhindrar att cellplasten absorberar vatten och fukt.

Dränera med pordrän skiva är snabb och effektiv. Dränera med pordrän används dränklossen istället makadam eller grus.

Dränklossen

Med Drän-klossen slipper du dyra arbetskostnader. Singel är inget som behövs eftersom dräneringsröret är omgivet av cellplastkulor, som har en väldigt hög porvolym. Vilket gör att dräneringskapaciteten är utomordentlig. Dessa cellplastkulor har en skyddande emulsion bestående av bitumen latex.

Detta bidrar till att cellplasten inte absorberar någon fukt. Systemet ger även en mycket god värmeisolering. Det är i de nedersta partierna på huskroppen som de största fuktproblemen finns. Så genom att ha en bra dränerande värmeisolering utesluter du dessa problem.

Dränklossen är en patenterad uppfinning.

Att utföra en dränering eller grundisolering är tungt, svårt och ansvarsfullt. Vi utför dränklossenarbeten såsom enskilda avlopp, krypgrundslösningar, grundisolering, dränering, källargolv, VA-arbeten, stenläggning, grundläggning, trädgårdsarbete och övriga markjobb.

Fuktproblem syns inte alltid, och kan därför vara svåra att upptäcka. Fuktproblem kan vara allt från “källarlukt” till tvätt som inte torkar, ständiga förkylningssymtom, färg som flagnar på väggen, väggen som är blöt och att det läcker in vatten på golvet.

 

 • dränering – värmer upp källare
 • dränering – skyddar hus mot vattnet som finns i marken (från regn eller snösmältning)
 • dränering – sänker grundvattennivå – så att den inte tränger in genom källargolvet
 • dränering – drar ut fukten ifrån grundsulan och källarväggar
 • dränering – höjer värde av ditt hus genom att utföra dränering och fuktskyddet på fackmässigt sätt, följa alla riktlinjer och normer samt noggrann dokumentera hela processen.
 • dränering – förbättrar miljö i källare – fukt och dålig ”källarlukt” kommer att försvinna

Vad kan din fuktskada bero på?

En fuktskadad källare kan bero på många saker:

 • Ingen eller fuktig värmeisolering
 • Invändig värmeisolering
 • Marken lutar in mot huset
 • Brist eller fel i dräneringsledningarna
 • Inget dräneringsskikt längs med källarväggen
 • Skadade eller dåligt utförda kapillärbrytande skikt
 • Felaktigt utförda och/eller anslutna stuprör

Hur mycket vill du återställa efter dränering?

När vi återfyller dräneringar, brukar vi använda befintliga jordmassor (som vi uppgrävts innan) och vi inte packar jorden med vibrationsmaskiner. Vi låter den sjunka över tiden och det kan sjunka upp till 30 cm.

Sedan grovplanerar vi ytan runt huset och ser till att marken lutar ut från huset. Efter detta städar vi arbetsplatsen från något kvarvarande material och sopor.

Det är oftast bra att vänta minst halvår innan du återställer stenläggning eller växter runt ditt hus.

Men, det är också möjligt att återställa ytan runt huset direkt efter dränering, om du vill och då måste man packa jorden vid återfyllning.

Det innebär oftast att om du vill återställa stenläggning och växtlighet runt huset direkt efter dränering, krävs det byta lerjord med fyllnadsmassor som kan komprimeras och naturligtvis packa dem vid återfyllningen. Detta kan generera kostnader för transport och extra arbete.

megastone-rund--449401991-rszww2560h1650-30

Stenläggning i Stockholm

Stenläggning är ett hantverk som, rätt utfört, lyser upp hela tomtfastigheten. Här hittar du inspiration och inredningstips för stenläggning.

Kontakta oss för information om stenläggning i Stockholm.

« 1 of 2 »